تعجب میکنم وقتی میبینم انگار نه به خواب و استراحت نیاز دارم و نه به غذا !!!  

چند روزه که فقط یه ساعتشو بیهوش شدم !!! 

و الان با اینکه میدونم باید صبح زود بیدارشم و فردا یه عالمه کار دارم که باید حال انجامشو داشته باشم شک می کنم که  واقعا من الان زندم یا نه ؟  

فقط فکر میکنم  ! 

انگار معتاد شدم . 

میدونستم  

خیلی وقته معتاد شدم  

ولی الان که ... 

واااااااااااااااای که عجب حالی دارم من ! ( اصلا حالی مونده واسم ؟! )


ادامه مطلب
برچسب‌ها:
+ تاریخ @date ساعت @time نویسنده @authorName 0 نظر