گذشت زمان بر آنها که منتظر می مانند

بسیار کند

بر آنها که می هراسند

بسیار تند

بر آنها که زانوی غم بغل می گیرند

بسیار طولانی

و بر آنها که به سرخوشی می گذرانند

بسیار کوتاه است ...

اما

برآنها که عشــــــــــــــــــــــــــــــــق می ورزند

زمان را آغاز و پایانی نیست !

" ویلیام شکسپیر "


ادامه مطلب
برچسب‌ها:
+ تاریخ @date ساعت @time نویسنده @authorName 3 نظر